Indkaldelse til Borum Borgerforenings generalforsamling d. 11. marts 2020 kl. 19.30 i Borum Forsamlingshus.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Beretning af bestyrelse og udvalg
3. Forelæggelse og godkendelse af regnskab
4. Forslag
5. Vedtagelse af kontingent
6. Valg af bestyrelse og suppleanter
7. Valg af to revisorer og en revisorsuppleant
8. Eventuelt
Husk at møde op og hør hvad der sker i byen. Og mød også talstærkt op fra alle de udvalg, som er under Borgerforeningen og selvfølgelig også dem som ikke er under Borgerforeningen. Det er altid skønt at høre hvad I foretager jer.
Kære nye tilflyttere, det er ikke kedeligt at være med til Borum Borgerforeningens generalforsamling, så kan du/I følge med i hvad der sker i denne lille hyggelige by.
Der vil være the og kaffe og lidt sødt til ganen.
På glædeligt gensyn
Fra Borum Borgerforening
Charlotte, Hanne, Mia, Nikolai og Nanc