Fastelavn soldater

Borum fastelavnsfest – En anderledes fest

Der findes i byen en kuffert, der udover soldateruniformer, indeholder en detaljeret beskrivelse af hvordan Fastelavnsfesten skal foregå for at være i overensstemmelse med traditionen. Hvor langt tilbage fastelavn er blevet fejret sådan i Borum vides ikke, men der er formentlig tale om hundreder af år.

Drenge fra 3. til 7. klasse går fastelavnssøndag… fra hus til hus og samler penge ind til at holde en fastelavnsfest for hele byen den efterfølgende fredag. Udklædningen og rollerne i optoget er veldefinerede med Konge, prins, klovn, fanebærer, osv.

Drengene samler så mange penge ind, at de kan holde en gratis fest for hele byen den efterfølgende fredag i Forsamlingshuset. Der er indmarch med ”soldaterne”, der indleder folkedansen med at forære en hat til deres inviterede dansepartner. Til det formål har ”soldaterne” hyret en duo, der spiller op til folkedans, ballondans, stoledans og kostedans.

Der bliver selvfølgelig også slået katten af tønden, som er proppet med karameller, og der er fastelavnsboller, kaffe, sodavand m.v. til alle.

I maj måned bliver der som regel også råd til at drengene tager på en tur, eksempelvis til Djurs sommerland, ligesom de har hygget sig med bål og overnatning på Kringlen de seneste år.

Det er en kæmpe oplevelse for drengene at være med. Første gang har de naturligt nok sommerfugle i maven, men når første hus er besøgt ender indsamlingsdagen op med, at de er glade og stolte, og når de har holdt festen for byen og det hele er overstået, står de med minder og oplevelser for livet.

På trods af det har festen været tæt på at blive aflyst de seneste par år på grund af manglende tilslutning. Det kan skyldes uklarhed om hvem der egentlig har ansvaret for at arrangere festen. Det er jo ikke et udvalg under skolen, brugsen eller borgerforeningen, der har ansvaret for at festen gennemføres. I Borum er det os skiftende forældre til drenge i 3. – 7. klasse som udgør ”udvalget” og dermed har ansvaret.  Hvis tilstrækkelig mange af os ikke kan motivere vores dreng/drenge til at gå soldat bliver festen i sin nuværende form ikke til noget, så enkelt er det.

Der er selvfølgelig mange måder at motivere sin dreng(e) på, hvis I vil være med til at bære traditionen videre. En god start vil være at komme til det første planlægningsmøde. Et møde alle drenge i den ”værnepligtige” alder og deres forældre bliver indbudt til cirka en måned før indsamlingsdagen fastelavnssøndag  –  og hvis ikke så kom til festen alligevel!

Du kan se billeder fra tidligere fester fastelavnssoldater.borum-by.dk

Fra TV-2 ØJ, 26.feb.2017


Den legendariske fastelavnsfest!
Tak til soldater drengene, og fremmødte, for helt igennem 100% god stil 
Foto: N.Bøglenund