SØNDAG DEN 26. SEPTEMBER 2021 KL. 13.00 
Torvet i Borum