Rundt om Borum

 

 

 

 

 

 

 

> en hyldest til byen

tv2-østjylland indslag, 11.03.12

 

 

 

>

 

"Hanzi und Schwalbe" i Forsamlingshuset

 

 

>
Knud Mathiesen på tv2

 

 

 

> UDKANTS ÅRHUS: Borum

aarhus portalen.dk skriver:


"I Borum bekymrer man sig om hinanden."

 

 

> Mobil dækning

Der er obs på mobil dækningen rundt omkring.

Også i Borum er det et problem.

Morten Krog Larsen:
"Telenor planlægger en mast på Borumvej 131 så dækningen i byen skulle blive væsentlig bedre hvis man anvender dette netværk."

Peter Poulsen:

"Jeg har netop skiftet fra Telenor til Telia. Det blev det hele meget bedre af.

Masters placering og fremtidige ditto kan ses ved at trykke og taste lidt her:

http://www.mastedatabasen.dk/VisKort/PageMap.aspx "

Anders Klogh:
"Jeg har lige skrevet med Telenor som har sendt mig nedenstående link til klage. Jeg har lige udfyldt. De skriver at jo flere klager de får fra et lokalområde, jo hurtigere sætter de nye Master op."

http://www.telenor.dk/privat/kundeservice/kundeservice/mobil/daekning/fejlmeld-daekning/feedback.aspx

 

 

>
Valget i Borum:

Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg.

 

A Socialdemokratiet 131 (-2) 26.8% (-2.2)
B Radikale Venstre 60 (36) 12.3% (7.1)
C Det Konservative Folkeparti 13 (-5) 2.6% (-1.3)
F SF - Socialistisk Folkeparti 49 (-27) 10.0% (-6.6)
I Liberal Alliance 15 (-2) 3.1% (-0.6)
K Kristendemokraterne 3 (0) 0.6% (0.0)
O Dansk Folkeparti 42 (-13) 8.6% (-3.4)
V Venstre, Danmarks Liberale Parti 123 (3) 25.2% (-0.9)
Ø Enhedslisten - De Rød-Grønne 53 (40) 10.8% (8.0)

 

Du kan se hele resultatet på Århus kommune

 

Som Anker Jørgensen sagde: "Ja gu´fanden er jeg glad."

 

 

 

Fra vælgermødet i Forsamlingshuset:

 

 

 

 

>
MOTORVEJ

 

  1. Motorvejen nord om Lading, 07.11.2012
    Fundet på LokalAvisen FavrskovPosten

 

 

 

 

>Tid til at vinde et nyt slag

Det går lidt op og ned med Rute 26. Nu kender vi et af mellem-resultaterne, nemlig Århus Byråds indstilling. Hvad angår trekanten mellem Borum, Tilst og Sabro blev det desværre til et klart nederlag til os med stemmerne 31-0.

Med byrådsmedlem Ango Winther (S) i spidsen lagde flere Århus-politikere sig tidligt fast. De kræver, at staten bygger en ”Viborgvej nummer 3” syd for motortrafikvejen fra 1994. Det bliver uundgåeligt tæt på Yderup, Borum Stormose og Vind Skov.

Det bliver også en pest for både mennesker og uberørt natur. Men grebet om hjertet af nogle veltalende beboere, der har valgt at købe eller bygge hus lige bag støjskærmen ved Mundelstrup, valgte byrådspolitikerne 25. april at blæse på over 20 års planlægning.

Motorvejsudvalget i Borum Borgerforening og Borum-Lyngby Fællesråd ser nu tiden an: Vil staten virkelig gå med til det? Vi tror det næppe. De ivrige Århus-politikere har tilsyneladende ikke læst selve den grundige vvm-rapport fra Vejdirektoratet ret godt. Deres krav bliver til alt held både dyrt og svært at imødekomme.

Vi følger fortsat udviklingen meget nøje og slutter for denne gang med to positive nyheder:

1) Århus Byråd støtter nord-linjen ved Lading og vil altså gerne skåne Borum Eshøj m.m. 2) Der er også medvind til vores forslag om at flytte motorvejens tilslutningsanlæg væk fra Stillingvej.

Peter Poulsen

P.S.: I sidste nummer fortalte jeg bl.a., at midt i mistrøstighederne har Sabro-Fårup Fællesråd valgt en formand, der kalder Borum Eshøj for ”nogle ligegyldige jordbunker”. Dette har han, Ib Jensen, beklaget sig over. Ordene ”nogle jordbunker” er dog ordret citat i flere hundrede menneskers påhør, og Ib Jensens synspunkt var, at kulturarvsområdet blev tillagt for stor betydning for linjeføringen. Citatfusk? Bedøm selv.

 

 

 

> Til Beboerbladet for Borum-Lyngby

Det er kommet mig til kundskab, at jeg er citeret for kalde gravhøjene på Borum Eshøj ”nogle ligegyldige jordbunker” i indlægget ”Motorvej truer og splitter”.

Citatet er ikke korrekt eftersom jeg ikke har udtalt dette og jeg skal derfor bede om dette dels fjernes fra netudgaven og dels berigtiges i næste nummer af beboerbladet.

Samtidig skal jeg udtrykke mit ønske om, at man overvejer værdien af den slags indlæg, som jeg tror skaber mere splittelse end samling mellem lokalsamfundene og vi skal trods alt være her alle sammen - også i morgen.

Venlig hilsen

Ib Jensen

Eshøjvej 50

8471 Sabro

Tlf. 4026 1118

 

> Motorvej truer og splitter

Den kommende Rute 26 Århus-Viborg truer på ny Borum-Lyngby.

Det skyldes, at en del kommunalpolitikere i Århus er blevet grebet af en sær trang til at gøre tingene anderledes, end Vejdirektoratets ellers så grundige og seriøse vvm-plan lægger op til.

Disse politikere vil nu lige pludselig have vejen længere mod syd – til Yderup og langt ind i Borum Sogn. Selv om alle i over 20 år har regnet med lige præcis den linjeføring, som vvm-redegørelsen fra i år viser (vvm = vurdering af virkninger på miljøet).

På trist vis splitter sagen snart hele egnen. Tre eksempler:

1) I Lading vil nogle hverken have omfartsvejen nord eller syd om byen, men helt over på den anden side af søen og skoven. Over til Skivholme og os.

2) I Sabro-Fårup har de netop haft kampvalg i deres fællesråd. Valgt som formand blev en mand, der kalder Borum Eshøj for ”nogle ligegyldige jordbunker”.

3) Et outsider-forslag om at lægge motorvejen tæt op ad Borum By omtales politisk ved navnet på forslagsstilleren, en nabo og tidligere nær ven af Borum.

Så det går skidt! Værst er måske, at et flertal af byrådsmedlemmer er blevet besatte af, at ”det er synd for Mundelstrup” og vil have Rute 26 helt nybygget som en ”tredje Viborgvej”.

Borum Borgerforenings motorvejsudvalg og Borum-Lyngby Fællesråd har arbejdet hårdt for at påvirke. Vi siger: Hvis I flytter vejen til helt uberørte områder for at glæde nogle nybyggere bag støjskærmen i Mundelstrup, så gør I mange andre kede af det.

Hvordan skal vi kunne tro på kommuneplaner og den slags, hvis I bare smider rundt med tingene, som om planerne aldrig har eksisteret?

Vores håb lige nu er, at Vejdirektoratet og Folketinget vil vise sig lidt mere principfaste end byrødderne. Trods alt er det jo ikke på et rådhus, de skal bestemme hvor landets statsveje skal ligge.

I skrivende stund har vi netop haft møde med rådmand Simsek 19. april og foretræde for Teknisk Udvalg 23. april. Gik det godt? Det er

vi meget i tvivl om.

Peter Poulsen

 

Motorvejen er ikke helt væk …

Som hastigt omtalt i sidste nummer af Sognebladet er den pludselige trussel om en motorvej tæt på Borum og Borum Eshøj nu drevet lidt over. Rent teknisk forløber alle Vejdirektoratets forslag på ny nogle få hundrede meter uden for Borums grænser.

Flere problemer presser sig dog stadig på, så borgerforeningens

motorvejsudvalg er på ingen måde gået i dvale. Vi holder os til og stiller forslag. Især følgende optager os:

1) Vejdirektoratet tænker sig et Tilslutningsanlæg Sabro med to store rundkørsler, hvor Stillingvej 130 (Georg Johnsens ejendom) nu ligger. Alle fra Lading, Fajstrup, Voldby og Hammel må så dreje ved Sabro Korsvej og køre af og på dér. Stillingvej og Mundelstrup får en

masse unødvendig trafik. Vi har et bedre forslag, der både beskytter skoleveje og miljø ved Stillingvej og hjælper borgerne i Mundelstrup: Ramperne til og fra Århus skal ligge i direkte forlængelse af Viborgvej øst for Sabro. (Og ramperne mod Viborg, som dog betyder mindre, bør ved den nordlige linjeføring ligge direkte ved Viborgvej vest for Sabro).

2) Både den sydlige og den midterste linjeføring går igennem fredede områder og ødelægger den storslåede sammenhæng mellem Borum

Eshøj, Lading Sø og Skivholme Skov. Uantageligt og unødvendigt.

3) Kan man nu også bare lukke Borumvej i den ene ende? Vi forstår de tekniske problemer ved at putte vejen ind gennem et motorvejskryds, og vi øjner da også enkelte fordele ved forslaget om at lukke af. Som minimum bør der dog opretholdes en direkte forbindelse for gående og cyklister frem til Gl. Viborgvej.

4) Så længe der ikke er truffet en fast beslutning og taget fat på ekspropriationerne, lever alle i uvished. Dette er urimeligt.

Vi har indtil videre haft en vis succes med vores synspunkter.

Peter Poulsen

 

Aarhus Stiftsdidende:
> Motorvej giver 4000 flere biler

> Mindre at slås om ved ny motorvej

 

JP:

> Her er den nye motorvej

> Beboer frygter øget trafik

> Vi gør det ikke igen

 

Motorvejen skal løbe parallelt med Viborgvej, på sydsiden. Til strækningen vest for Sabro er der tre forskellige forslag til vejføring omkring lading m.m.

Se udarbejdede motorvejsføring/motorvejskryds v. Borum/Sabro på denne (store) PDF s. 21 og 22:

> RUTE 26

 

www.vejdirektoratet.dk under vejprojekter

 

Vejdirektoratet har sat streger, der hvor den nye motorvej mod Viborg skal gå.

Forslaget går mellem Sabro og Borum og tværs over fredet Borum Eshøj.

Først en lufthavn, så kæmpemøller - nu en motorvej.

 

Offentlighedsfase om VVM-undersøgelse på Viborgvej

»

Vejdirektoratet holder offentlighedsfase med borgermøder om en udbygning af rute 26, Viborgvej.

 

Vejdirektoratet gennemfører i perioden frem til efteråret 2011 en VVM-undersøgelse om udbygning af rute 26, Viborgvej, mellem Århus og Viborg. På den første del af strækningen mellem Århus og Søbyvad, løber vejen igennem Favrskov Kommune.

 

VVM-undersøgelsen indledes med en offentlig idé- og forslagsfase, hvor Vejdirektoratet opfordrer borgere, virksomheder, trafikanter, interesseorganisationer og andre til at komme med forslag og synspunkter, der kan indgå i det videre arbejde

Århus Stiftstidende

10.07.2008

> Cecilie har hele landsbyen i ryggen

10.07.2008

> I Borum siger alle "hej" til hinanden

12.11.2009

> 600 beboere må undvære cyklen

15.02.2011

> Rør ikke ved Borum Eshøj

02.05.2012:

> Glædesblus på Borum Eshøj

 

 

 

 

 

 

Vi beder om intet – og siger tak for det hele

På en regntung dag besøgte jeg forleden en ældre medborger, der var, hvad man så forskønnende moderne kalder "terminalt syg".

"At ligge for døden", sagde man førhen. Et af de mennesker, der i årtier har været med til at holde sammen på vores lokalområde, havde kun kort tid igen, forstod jeg.

 

Var tiden så inde til at efterspørge stof til Lokalhistorisk Arkiv dér ved sengekanten? Spændende gamle billeder, dokumenter og minder? Jeg spørger, fordi nogle tror, at det er måden, hvorpå arkiver bygger deres samlinger op.

Svaret er nej. I hvert fald her i Borum-Lyngby.

 

Her er lidt om den måde, vi driver Arkivet på og har gjort det siden den spæde start for 30 år siden:

 

Vi beder ikke om noget. Vi kræver ikke noget. Men vi modtager alt. Vi siger tak. Og vi passer på det gamle. Også de "hemmelige" og private sager, hvor vi er påpasselige med at overholde lovgivningens 80 års frist for personfølsomme oplysninger.

 

Det betyder så også, at der kan være store huller i dækningen. "Har I virkelig ikke mere om mit hus", spørger en tilflytter. "Nej, desværre", svarer vi. "Ingen har nok tænkt på at give det til Arkivet".

 

En anden borger: "Jeg har hørt, at min forgænger fik socialhjælp og ikke kunne betale sin månedsregning ved købmand Kjær". Jaså. Har du det? Men det rygte kan Arkivet hverken af- eller bekræfte.

 

I 26 år i træk har vi udgivet en lokalhistorisk kalender, ja faktisk blev selve dette fænomen opfundet i Borum i 1987.

 

For 2013 kommer der ikke nogen kalender. Vi har mærket et vigende salg, en lidt mere lunken modtagelse her og der, og vi har da også fået sværere ved at samle nyt, interessant stof med substans. Så noget måtte ændres. Desuden er samtlige vores sælgere, ja selv redaktøren, blevet 26 år ældre.

Vores hjemmeside,

www.borum-lyngby.dk, udgør et mere moderne format for formidling. På sitet kommer stadig mere indhold og dybde. Tjek det og send måske dit eget bidrag.

 

Til foråret holder vi et lokalhistorisk arrangement i Borum.

Der går også rygter om, at nogle arbejder på noget med en bog, mens andre lægger nyere video-optagelser på hjemmesiden.

Derimod er det desværre ikke – længere – sandt, at en historisk film om Lyngby og Lyngbygård står foran produktion. Bryan Rasmussen havde idé og talent til den, og Arkivet nåede at skaffe finansiering, men Bryan blev syg og døde, inden han kunne nå at udføre filmen.

I en vis forstand sker lokalhistorisk arbejde altid om kap med døden. At komme for sent er et grundvilkår.

 

Så lad os nu se at komme i gang alle sammen, mens vi er friske! Idéer er der nok af. Alle kan være med – og Arkivets arbejdsgruppe trænger klart til foryngelse.

 

Arkivets støtteforening har et symbolsk kontingent på 20 kroner om året. Vi har hidtil opkrævet mønten samtidig med salg af kalenderen. Vi håber, at alle fortsat vil betale og får gerne flere medlemmer. Ganske vist modtager Arkivet også en mindre økonomisk anerkendelse af Århus Kommune. Men det er støtteforeningen og den lokale opbakning, der forankrer Arkivet.

 

Vi er mange, tror jeg, der brænder for at bevare vores helt lokale "hukommelse" for Borum og Lyngby. Arkivet takker også for dit bidrag – det være sig med materiale eller arbejde.

 

Peter Poulsen
Arkivleder