Bestyrelsen i Forsamlingshuset har på grund af Corona besluttet at aflyse generalforsamling den 1.april.

Så snart vi er over denne ekstraordinære situation, vil vi indkalde til et nyt møde.

page16image1556918832